DEMİRBAŞ SAYIM,

KİMLİKLENDİRME VE

ETİKETLEME HİZMETİ

Taşınıra ait marka, model, seri numara gibi bilgileri toplar, fotoğraflarını çeker ve ilişkilendiririz.

Dayanıklı taşınırlarınızı yönettiğiniz yazılım (SAP, MKYS, KBS vb.) üzerinden bilgi güncellemeleri yaparız.

Taşınırın konum ve kullanıcı bilgilerini toplar, sistemde tanımlarız.

Gerekli zimmet değişikliklerini yapar, ilgili fişleri hazırlarız.

Sayım tespit raporları hazırlayarak teslim ederiz.

Frekanstan Elektronik Etiketleme ve Demirbaş Yönetim Sistemleri

Rıhtım Cd. Reşitefendi Sk. No:3/7 Kadıköy/İSTANBUL

Tel. +90 216 550 35 30   |   Faks. +90 216 550 35 40

bilgi@frekanstan.com.tr